Biblioteki szkolne rządzą to hasło międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych w roku 2015. 

Kto wymyślił takie święto?  

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych, które w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Do 2007 roku święto było obchodzone w każdy czwarty poniedziałek października. Od 2008 roku zmieniono jeden dzień na cały miesiąc. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na ogromną role bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

 

Z tej okazji biblioteka ZST przygotowała akcję: „Coś dla ducha, coś dla ciała” .

Przez cały miesiąc październik biblioteka szkolna będzie prowadzić akcję promocji czytelników. Każdy, kto pożyczy w tym czasie książkę z biblioteki, może liczyć na nagrodę.

Oprócz strawy duchowej pierwsze 30 osób otrzyma również dodatkowy bonus – coś dla zdrowia ciała. 

W akcji promocyjnej można wziąć udział więcej niż raz, ale tylko raz w ciągu dnia.

Zapraszamy!