Biblioteki szkolne rządzą to hasło międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych w roku 2015.  

Z tej okazji biblioteka ZST przez cały październik prowadziła akcję : „Coś dla ducha, coś dla ciała” . Była to akcja promocji potencjalnego czytelnika – każdy, kto pożyczył w tym czasie książkę lub czasopismo, otrzymywał nagrodę. Dodatkowo, oprócz wykształcenia w naszej młodzieży nawyku czytania, pierwsze i ostatnie 30 osób otrzymało „coś dla zdrowego ciała” - owoc.

W akcji wzięło udział 175 uczniów, z czego 25 pożyczyło więcej niż 2 książki lub czasopisma.

Poniżej wyniki najlepszych, potencjalnych czytelników:

 

1.      Dominik Gustek 1 Em  - 9

2.      Hubert Bełtkiewicz 2 Tb  - 9

3.      Janusz Ochałek 1 Tb  - 7

4.      Marek Wiatrowski  1Em – 7

5.      Łukasz Okarma 1 Em – 7

6.      Damian Hap 1 Em – 6

7.      Hubert Halibożek 1 Em – 6

8.      Hubert Sendra 1 Em – 6

9.      Jakub Lubaś 2 Tb – 5

10.  Kacper Bajorski 2 Tb – 5

11.  Radosław Musiał 2 Ta – 5

12.  Marcin Strugała 1 Em – 4

13.  Patryk Kozik 2 Tb – 4

14.  Szymon Kędzior 2 Tb – 4

15.  Szymon Rogaczewski 1 Ta – 4

16.  Sławomir Wilisowski 1 Ta – 4

17.  Bartłomiej Praszek 1 Tb – 3

18.  Dawid Garstka 1 Ta – 3

19.  Grzegorz Grygiel 1Ta - 3

20.  Konrad Gierut 1 EM – 3

21.  Michał Okarma 2 Tb – 3

22.  Patryk Rogowski 1 Ta – 3

23.  Patryk Wickowski 2 Tb – 3

24.  Sylwester Piecuch 2 Sa -  3

25.  Szymon Mikrut 1 Em - 3

 

Biblioteki szkolne rządzą to hasło międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych w roku 2015. 

Kto wymyślił takie święto?  

W 1971 roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarzy Szkolnych, które w 1999 roku zainicjowało Międzynarodowe Święto Bibliotek Szkolnych. Do 2007 roku święto było obchodzone w każdy czwarty poniedziałek października. Od 2008 roku zmieniono jeden dzień na cały miesiąc. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi na ogromną role bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

 

Z tej okazji biblioteka ZST przygotowała akcję: „Coś dla ducha, coś dla ciała” .

Przez cały miesiąc październik biblioteka szkolna będzie prowadzić akcję promocji czytelników. Każdy, kto pożyczy w tym czasie książkę z biblioteki, może liczyć na nagrodę.

Oprócz strawy duchowej pierwsze 30 osób otrzyma również dodatkowy bonus – coś dla zdrowia ciała. 

W akcji promocyjnej można wziąć udział więcej niż raz, ale tylko raz w ciągu dnia.

Zapraszamy!

Już po raz kolejny biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcji Ekoszkoły. Ekoszkoły to akcja polegająca na zbiórce niepotrzebnych telefonów komórkowych i przekazaniu ich do segregacji i recyklingu. Większość telefonów zostaje odnowiona, pozostałe zrecyklingowane, dzięki czemu jest mniej odpadów.

 

Tak jak inne urządzenia elektryczne, telefony komórkowe działają na baterie. Baterie te zawierają toksyczne substancje, których nie można wyrzucać byle gdzie, ponieważ gdy przedostaną się do gleby i wód gruntowych mogą poważnie zagrozić zdrowiu i życiu roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego tak ważne jest oddanie telefonu do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu mamy pewność, iż zostaną one poddane procesom recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione w sposób niezagrażający środowisku, ani ludziom.

 

Recykling starych telefonów komórkowych wpływa korzystnie na naszą planetę. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zmniejsza się ilość powstających odpadów. Wielokrotne użycie przynosi wielkie korzyści dla środowiska, ponieważ oszczędzamy zasoby i energię potrzebną do produkcji nowych urządzeń. Kiedy telefonu nie da się już naprawić, jest on przekazywany do przetworzenia. Dzięki temu możemy odzyskać wiele wartościowych komponentów, które można ponownie użyć.

 

Niepotrzebny telefon przynieś do biblioteki szkolnej – każdy przeliczymy na punkty z zachowania!

Zbiórka trwa PRZEZ CAŁY ROK SZKOLNY.

Dla najaktywniejszych – NAGRODY!