I miejsce: Mariusz Bielamowicz 2Em

I miejsce: Patryk Dunaj 2Em

II miejsce: Hubert Bełtkiewicz 4Tb

III miejsce: Jakub Lubaś 4Tb

III miejsce: Michał Jasiński 2Em

 

6 LISTOPADA 2017